Wijze van aanvragen

Posted on: december 7th, 2016 by admin

De aanvragen dienen onder meer aan de volgende voorwaarden te voldoen

  • Een beschrijving van de inhoud en de kwaliteit van het evenement, maximaal 2 A4-tjes leesbare tekst. Duidelijk dient daaruit de motivatie van organisatoren te blijken.
  • Een begroting, eveneens maximaal 2 A4-tjes (leesbare getallen), waaruit blijkt dat de uitgaven voor tenminste eenderde bestreden kunnen worden uit eigen bijdragen en zelfwerkzaamheid van de organisatie, zoals inkomsten van kaartverkoop en dergelijke.
  • Opgave van de wijze van financiering van het tekort: opgave welke andere fondsen zijn of worden benaderd en, zo mogelijk, welke toezegging zij hebben gedaan.
  • Een afrekening na afloop van het evenement, welke op eenvoudige wijze kan worden vergeleken met de bij de aanvraag behorende begroting. Graag de afrekening naast de begroting in één (leesbaar) document.
  • Aanvragen dienen schriftelijk (d.w.z. per post en voldoende gefrankeerd!) te worden ingediend.
  • Vermelding van het e-mail adres van de contactpersoon.

 

Stichting Mien van ‘t Sant Fonds