Overige informatie

Posted on: februari 18th, 2016 by Els Kalkhoven

De volgende bestuursvergadering zal naar verwachting  20 augustus 2024  worden gehouden. In verband met de voorbereidingstijd (d.w.z. leestijd van de aanvragen door de bestuursleden) dienen aanmeldingen ons uiterlijk 6 augustus te bereiken.

Aanvragers krijgen doorgaans binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Mocht u geen bevestiging ontvangen, neemt u dan contact met ons op. In de vakantieperiode kan de ontvangstbevestiging later dan de 2 weken verstuurd worden, omdat het secretariaat minder bezet is.

Aanvragen die niet aan de gestelde criteria voldoen, worden niet in behandeling genomen. Evenmin worden aanvragen in behandeling genomen indien verzuimd is na een voorgaand evenement een afrekening in te dienen of indien een afrekening niet is geaccepteerd. Aanvragers ontvangen zo snel als mogelijk is per e-mail bericht hierover.

Mocht het aanvraagformulier op deze website onvoldoende ruimte bieden voor de beknopte omschrijving van het project en begroting, dan kan aanvullende informatie per e-mail worden ingediend. Het e-mail adres is secretaris@mienvantsantfonds.nl

Een aanvraag kan worden aangehouden om het bestuur moverende redenen, bijvoorbeeld indien meer informatie nodig is, ongeacht de herkomst daarvan.

Als achteraf uit de afrekening blijkt dat er grote afwijkingen bestaan t.o.v. begroting, die bij de aanvraag is opgegeven, kan het bestuur de aanvraag als niet gedaan beschouwen.

Ook als de afrekening niet binnen een half jaar nadat het evenement plaatsgevonden heeft is ingediend kan het bestuur de aanvraag als niet gedaan beschouwen.

Afwijzing van een aanvraag is onherroepelijk. Over een geheel of gedeeltelijk afgewezen aanvraag wordt geen discussie gevoerd.

 

Stichting Mien van 't Sant Fonds