Garantiesubsidie

Posted on: december 7th, 2016 by Els Kalkhoven

Het bestuur behoudt zich het recht voor de bijdrage te verlenen in de vorm van een garantiesubsidie, achteraf te verstrekken na ontvangst en goedkeuring van een deugdelijke financiƫle verantwoording. Daarin dienen de namen van eventuele andere subsidiegevers met bedrag, en voor zover van toepassing, vermelding van garantie, te zijn opgenomen. Het bestuur kan de aanvrager verzoeken het bestuur te informeren zodra de financiering rond is en het zeker is dat het evenement doorgang vindt, onder overlegging van de daarbij behorende begroting.

Onder een garantiesubsidie wordt verstaan dat de aanvrager zich zal (blijven) inspannen het toegekende bedrag of een gedeelte ervan langs andere wegen te verkrijgen.

Stichting Mien van 't Sant Fonds