Criteria voor subsidie

Posted on: juni 4th, 2011 by admin No Comments

Alleen activiteiten die plaats vinden binnen het omschreven gebied (zie doelstelling) komen in aanmerking voor beoordeling.

Niet voor subsidie komen onder meer in aanmerking

  • Aanvragen door privépersonen.
  • Benefietconcerten en –manifestaties.
  • Commerciële en/of te professioneel grootschalig aandoende activiteiten.
  • Aanvragen die in principe geen dekking, exclusief subsidies, hebben voor de helft van de begrote uitgaven.
  • Evenementen met een experimenteel karakter of met een zeer beperkte of te elitaire doelgroep.
  • Projecten e.d. die zowel binnen als buiten ons werkgebied plaats vinden.
  • Organisaties zonder eigen bankrekening.
  • Aanvragen voor financiering van gebouwen of onderdelen daarvan.

 

Stichting Mien van ‘t Sant Fonds