Doelstelling van de stichting

Posted on: juni 4th, 2011 by Els Kalkhoven No Comments

De stichting Mien van ’t Sant Fonds is op 24 augustus 1987 door schrijfster Mien van ’t Sant opgericht.

Doelstelling van de stichting is het bevorderen van het culturele leven in de provincie Utrecht en de geboorteplaats van de schrijfster, Gorinchem. Voorheen maakte deze stad deel uit van de landstreek Vijfheerenlanden. Sinds 1 januari 2019 hoort dit gebied bij de provincie Utrecht.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het financieel ondersteunen van plaatselijke evenementen zoals lezingen, voordrachten, toneelvoorstellingen, concerten, exposities, uitvoeringen, culturele projecten met een verbindende factor en dergelijke.

Verder is het streven van de stichting de door Mien van ’t Sant geschreven romans bijeen te houden en te bewaren.

Stichting Mien van 't Sant Fonds